kvalitet

Kada je u pitanju hrana, budite ubedjeni da su cena I kvalitet jako usko povezani.
Ako vam neko nudi nešto jeftino, kvalitet toga ne može da bude vrhunski. Mi smo
kompanija koja drži obećanja, i ne moze se desiti da dobijete lošiju robu nego koju
ste platili.

Ključ održanja kvaliteta je naš bliski i otvoren odnos sa proizvodjačima koje
zastupamo. Od počeetka do kraja, on je zasnovan na neprestanom fokusiranju na
pravila i regulative, kontrolu kvaliteta, I bezbednost hrane.

Naši partneri su svesni, što je sada i ustaljen model, da ALBOG AG stoji samo iza kvaliteta I bezbedne hrane.

Sve proizvodjači poseduju najmodernije objekte za preradu I zamrzavanje hrane,
sertifikovane od strane svetskih institucija za kvalitet I kontrolu hrane čija obeležja
možeti videti ispod..