o nama

ALBOG AG je akcionarsko društvo sa sedištem u Cirihu, Švajcarska. Nastalo je kao proizvod dugogodišnjeg iskustva u posredovanju više od 20 stranih firmi I plasiranju zamrznute ribe i ribljih preradjevina na teritoriji zemalja bivše Jugoslavije i ostatku Istočne Evrope.

Naš prvi izazov je bio privući strane partnere I zadobiti njihovo poverenje s obzirom da je Srbija tada bila smatrana kao zemlja sa visokim stepenom rizika u poslovanju. Tokom proteklih godina stvorilismo stabilnu mrežu dobavljača, koji su bili premni da se prilagode svim domaćim zahtevnim zakonskim regulativama koji su se u početku veoma razilazili od njihovih ustaljenih poslovnih navika.